Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Çalışma Prensibi


Sayın Adaylarımız,

Özellikle projemizde sizlerle birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz. Hızlıca soru işaretlerinizi gidermek istiyoruz.

Öncelikle Biz Kimiz?

Biz İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında başvuran projeler arasında hibe almaya hak kazanmış bir proje ekibiyiz. Projemizin genel ve özel amaçlarını sayfamızda bulabilmeniz mümkün.

Neden “Mentor”?

Mentor, Türkçe bir kelime değil ve tüm dünya literatüründe bu şekilde geçiyor olmasından dolayı, proje adımızda “mentor” ifadesine yer vermeye karar verdik.

Neyi Hedefliyoruz?

Projemizde 12-17 yaş aralığındaki yetenekli gençlerimizin bilimle, felsefeyle, düşünceyle, üniversitelerle erkenden tanışmasını istiyoruz. Projemizi ise “Yeni Türkiye'nin Mimarları” olacak olan bu gençlerimizin gelişiminde kendi çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız önemli bir miras olarak görüyoruz. Bu gençlerimizin kendilerini gerçekleştirme yolundaki en önemli dönemeçlerden bir tanesi olan ortaokul/lise döneminde bilimle, üretimle, sanatla, düşünceyle ve en önemlisi sorgulayan, araştıran, üreten bir zihinsel yapıyla yani akademisyenlerle tanıştırmayı hedefliyoruz.

Projenin Özel Yetenekli Çocuklara Bakış Açısı...

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi’ndeki katılımcılarımızın önemli bir parçası yetenekli gençlerimiz. Özel yetenekli gençler, diğer gençlerimizden ayrı ve farklı tutulduğu, onlara ayrıcalık tanındığı ya da bir rantı ifade ettikleri için seçtiğimiz gençlerimiz değillerdir. Zekası, dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm çocuklarımız bizim için değerlidir ve her birinin mutlu olmaya hakları vardır. Bu proje gibi, Türkiye sınırları içerisinde çocuklarla ilgili yapılan değerli pek çok proje vardır. Bizim projemizin çıkış noktası da bu yetenekli gençlerimize yönelik bir iyileştirme yapabilmektir.

Problemi Genel Bir Psikiyatrik Ve Gelişim Psikolojisi Penceresinden Ele Alırsak...

Bir çocuğun yaşam öyküsüne baktığımızda, doğumla birlikte bedenini, çevresini, dürtülerini, duygularını anlamaya dair bir yolculuğa şahitlik ediyoruz. Büyümek, bir insanın kendi yaşadığı sıkıntıları ve ihtiyaçları görmesi ve bununla başa çıkabilmesiyle devam eden bir süreç... Hepimizin kendi korkuları, hüzünleri, kaygıları, değersizlikleri hayatımızın her anında bizimle birlikte gelmeye devam ederken, sadece yaşadığımız zorlukların adı değişir ve yaşam sürmeye devam eder. 1 Yaşında buna neden olan yürümek iken, 2 yaşında tuvalet eğitimidir. 7 yaşında okula gidip gelmek, 12 yaşında çevremize kendimizi kabul ettirmek, 18 yaşında tek başına yaşayabilmek, sorumlulukları kendi başımıza üstlenebilmek ben olabilmek iken, 30 yaşında biz olabilmektir. 50’li yaşlarda ise yaşam doyumumuz, bizi oluşturabilen yapıya; çocuklarımıza, torunlarımıza, çevremize, ülkemize, milletimize ve belki de tüm insanlığa odaklanır.

Belirli bazı ihtiyaçlarımız vardır. Bunlar; beslenme, sevgi bağlanma, cinsellik, zihinsel merak ve araştırma ihtiyaçlarıdır. Hayat bu yolculuğumuzda bize iki tercih sunar;

1. Kısa yol
2. Uzun yol

Genelde üçüncü bir yol yoktur. Bu yollar bizim yaşadığımız sıkıntılara verdiğimiz tepkilerdir. Mesela bir kişi sınav kaygısı yaşıyorsa, bunun için çalışması gerekiyorsa iki tercihte bulunur. Ya yarına erteler ve o anda sıkıntısını geçirir ya da yüzleşir ve oturur çalışır. Bir insanın yolculuğu bu iki karardan etkilenir. Ödülün ise içsel bir motivasyondan, üretmekten, çalışmaktan geliyor olması gerekir.

Tüm insanlık kısaca kendi yaşadığı duygularla ve ihtiyaçlarla bu şekilde bir mücadele yaşar, ihtiyaçlarımız bedensel ve zihinsel varlığımız devam ettiği sürece de her zaman bizimle birlikte gelir.

İnsanoğlunun ihtiyaçları ve sıkıntıları aslında mutluluğuna giden bir yol da sunar. Mutluluk kişinin yoktan var ettiği bir kavram değildir. Birçok psikoloji kuramı, psikiyatri araştırması mutluluğu; yaşanılan bir ihtiyacın ya da belirli bir duygusal ihtiyacın (Korku, Kaygı, Üzüntü, Kayıp vs) giderilmesi olarak tanımlar. Bu duygular bizim belirli bir davranış paterninin motivasyon kaynaklarıdır. Bu nedenle de ihtiyaçlarımız bizi bazı davranışlara doğru iter. Bu sayede de bu ihtiyaçlarımız karşılanır ve hayat devam eder.

Özel yetenekli gençlerimizin, araştırma ve merakla ilgili olan ihtiyaç ve yönelimleri akranlarına göre daha üst düzeydedir. Hatta bu onlar için yemek yemek gibidir. Mentorluk sistemi ile erken yaşlarda tanışmaları, bu çocuklara örnek alabilecekleri rol modeller ve hayat boyunca üretme/öğrenme motivasyonu sağlayabilir. Böylece hayatlarında yaşadıkları pek çok zorluk için yaratıcı çözümler üretebilir ve bunun verdiği haz ile kendilerini gerçekleştirebilmeleri mümkün olabilir.

Bu nedenle bizler gençlerimizin kendi evlerinde gerçekleştirmekte zorlandığı bu ihtiyaçlarını, ülkemizin en büyük üretim ve bilim merkezleri olan üniversitelerde ve değerli akademisyenlerle birlikte çalışarak giderebilmelerini arzu ediyoruz. On binlerce yetenekli gencimiz, mutluluğu üretimde, bilimde, sanatta, edebiyatta ve tarihte bulabildiğinde o zaman gelecek nesillerimize de büyük bir miras bırakmış olacağız.

“Burada projeyi gençlerimize büyük bir sorumluluk yüklemek için yapmadığımızın altını çizmek isteriz.”

Bizler çocuklarımızdan büyük buluşlar ya da patentler beklemiyoruz. Sadece kendilerini keşfetmelerini, kendilerini inkar etmediğimizi, onlara sahip çıktığımızı göstermek ve mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz. Kendisiyle barışık, çevresine duyarlı bir birey olması için gereken desteği sağlamak istiyoruz. Sadece denemelerini istiyoruz. Tüm başarısızlıklarını da, başarılarını da aynı heyecanla ve aynı mutlulukla kabul etmeye hazır olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bizler hayat yolculuğunda deneyenler arasında olmalarını, düşünmelerini, sorgulamalarını tüm fikirlere açık olan ama her fikri de düşünmeye ve araştırmaya dönüştüren, hoşgörülü bireyler haline gelmelerini istiyoruz. Bu gençlerimiz öğrenmeye ve araştırmaya olan düşkünlüklerini keşfedebildikçe, deneyebildikçe kendilerini ve başkalarını sevebilecek hoşgörebileceklerdir.

Kendisiyle barışık olan, kendisini keşfetme cesaretini gösteren bireylerin olduğu toplum, başkalarının düşüncelerini, inançlarını ve ihtiyaçlarını da keşfedebilmeye başlar. Bu tür düşünme becerilerini edinen birey, başkasına öfkelenmek yerine, onları anlar ve onlara yardımcı olmaya çalışan biri haline gelir.

Türkiye'nin en büyük serveti olan gençlere, bilimi, sanatı, üretmeyi, hoşgörüyü, cesareti ve kendilerini tanımalarını miras bırakmak istiyoruz. Bunu da Ülkemizin en önemli AR-GE ve düşünce merkezleri olan üniversitelerimizde yapmayı ve değerli akademisyenlerimizin genç beyinlerin yolculuklarına ve hayallerine eşlik etmelerini istiyoruz.

Proje İçerisinde Sunulacak Olan Eğitim İçerikleri

Projedeki tüm eğitim içerikleri Mentor, Menti, Aile ve Rehber Öğretmenler’e özel olarak hazırlanacaktır.

Projemizde gençlerimiz, mentilik sürecinde üzerlerine düşen sorumlulukları, bilimsel düşünmeyi, problem çözmeyi, kendi duygu/düşünce ve yeteneklerinin farkında olabilmeyi öğrenecek ve pozitif psikoloji temelli eğitimlere sistem üzerinden ulaşabileceklerdir.

Akademisyenlerimizin ise mentorluk sürecinde onları nelerin beklediğini, ne gibi bir sorumluluklarının olduğunu, bu gençlere nasıl yaklaşmaları gerektiğini ve kendisiyle ilgili duygu-düşünce- davranış süreçlerinin nasıl geliştiğini anlatan içeriklerimizle tüm sürecin mümkün olan en sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlamayı hedefliyoruz.

Mentorluk sürecinde önemli bir destek olarak gördüğümüz ailelere de sistemimizde çeşitli eğitimlerle destek olacağız. Onlara mentorluk sürecini tanıtan, çocuklarıyla olan iletişimlerini destekleyici pozitif psikoloji temelli eğitim içerikleri hazırlıyoruz.

Sistemimizde rehber öğretmenlerimize yönelik eğitim içerikleri de yer alacaktır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdülüğü’ne bağlı çalışan ve RAM’larda görevli tüm rehber öğretmenler sistemimize kaydını yapabileceklerdir. Bu eğitimler farklı özel kurumlarda 1000-3000 TL arasında bir ücretle verilmektedir. Projemizde ise bu hizmet ücretsiz olarak verilecek olup tamamlayanlara katılım sertifikası sunulacaktır.

Proje kapsamında genel olarak 60 saatlik bir içerik oluşturulmaktadır. Bunlar ilgili kişilere göre ortalama 10-20 saatlik bir eğitim olarak planlanmaktadır. Proje katılımcılarımızdan kendileri için tanımlı bazı anket ve ölçekleri doldurmalarını, aynı zamanda kendileri için hazırlanmış olan bazı zorunlu eğitim içeriklerini izlemelerini beklenmekteyiz. Eğer bunları yapmayacak ya da baştan savma yapacak olurlarsa, adayımız sistemden düşürülecektir.

Ne zaman başlayacak?

Başvurularımızın Mayıs ayında başlaması ve yaklaşık 1 ay sürmesi öngörülmektedir.

Özetle Süreç...

Süreci kısaca özetleyecek olursam, sizlerin başvurularını alacağız. Değerlendirdikten sonra sizlere kişisel olarak onay mektubu göndereceğiz. Ardından internet sitemizde sizler için özel olarak hazırlanmış, sürekli güncellenen bazı eğitim içerikleri sunacağız. Videolarımızdan sizlere konuya özel hazırlanmış sorular yönlendirilecek bunları cevaplandırmanız gerekecektir. Haziran-Temmuz gibi ise mentor ile menti çalışmasının başlayacağı bir süreç bizi bekliyor olacak. Burada aşağı yukarı 4-5 ay boyunca, genel olarak haftada 2 saat, ayda 8 saat gibi bir süre çalıştığınız, hedef belirleyeceğiniz, üniversitede bulunabileceğiniz, ders veya bilgi paylaşımının olacağı, proje veya laboratuvar çalışmalarının olabileceği, mevcut derslerinize davet edebileceğiniz, birlikte okumalar ya da keşiflerde bulunabileceğiniz bir süreç olabileceğini bekliyoruz. Bu süreçte sisteme giriyor olduğunuz seans aralıklarında anketlerimiz, ölçeklerimiz ve tavsiyelerimiz ile platform üzerinden sizlere destek olacağız.

Eğitimleri biten mentorlar sistemde seçilebilir olacaktır. Eğitimi biten mentiler, mentorları sistemden görebilecek ve mentorlara çalışma saatleri, ilgi ve yetenek alanları uygunluğu doğrultusunda talepte bulunacaktır. Mentorlar kendilerine gelen bu seçimi uygun bulduğu takdirde onaylayacak ve mentor ile menti çalışmasının ilk adımı atılmış olacaktır.

Bir mentor maksimum üç menti ile çalışabilecek bu noktadan sonra sistemde başka bir menti tarafından seçilemeyeceklerdir.

Her görüşme, sistem üzerinden takvimde belirtilecek, bazı aylarda, görüşme süreçlerinin nasıl ilerlediği ile ilgili anketler yapılacaktır. Fakat bu anket sonuçları karşı taraflarla direkt olarak paylaşılmayacak ve bu anketlerle ilgili çıkan olumlu ya da olumsuz sonuçlar, anketi cevaplayan kişiye farklı tavsiyeler şeklinde geri dönecektir.

Bütün mentor ve menti süreçleri, aileler tarafından gözlemlenebilecek ve süreç hakkında aileler bilgilendirilecektir. Aileler gerekli gördükleri durumlarda, bizlerle iletişime geçebilecek ve ekibimizin desteği ile problemi giderebilecektir.

5 ay içerisinde zaman zaman yaz tatilleri nedeniyle görüşülememesi gibi bir durumla karşılaşabileceğimizin farkındayız ama tatilde olunan haftalarda da iletişimin koparılmaması en azından telefon ya da görüntülü konuşma teknolojileri aracılığıyla her hafta mutlaka sağlıklı ilişki için bir görüşme bekliyor ve öneriyor olacağız.

2018 Ocak ayında, sonuçların analizlerini ve proje çıktılarını kapanış toplantımızda paylaşıyor olacağız. Mentor ile menti eşleşmesi, 6 aylık periyotlar şeklinde planlanmaktadır ancak her iki tarafında devam etmek istemesi halinde 6 aylık periyotlar halinde yenilenebilmesine olanak sağlanacaktır. Sistem bir yazılım içerisinde sunulacaktır. Bu nedenle mentor-menti buluşmaları için program içerisinde yer alan bir takvime yer konum bilgilerinin belirtilmesi koşulu vardır. Genel hatlarıyla bu şekilde ancak ayrıntılı birçok bilgiye yönlendirilmeler ile eğitim sırasında ulaşılabileceksiniz.

Detaylar İçin Politika ve Prosedürler

Burada ilk etapta, başvuru yapılmadan önce sizlerle paylaşacağımız bazı çerçeve yönetmeliklerimiz, politikalarımız bulunmaktadır.

Bunları başvuru öncesinden okumanız için sizlerle paylaşıyor olacağız...

İstanbul'da bulunan ve kâr amacı gütmeyen Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı projesi, misyonu gereği, toplumdaki risk altındaki gençler arasında değerlendirilen ama toplulumuz için çok değerli olan “Özel Yetenekli” gençlerin kişisel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu platform, üniversiteler ile iş birliğine dayalı programlama yoluyla, gençlerin akademik performansını, topluluk bağlantılarını ve kariyer seçeneklerini artırmak için eğitim, sosyalleşme ve mentorluk fırsatları sunmaktadır.

Program Koordinatörü, gençlerle birebir ilişkiyi odak alan gençlik danışmanlık programının geliştirilmesini ve uygulanmasını denetler. Program Koordinatörü, mentor ve genç ile ilişkiyi seçme, tarama, eşleme, izleme ve kapatma ile ilgili politika ve prosedürler ile program kalitesini ve performansını sağlar. Program boyunca mentor, veli/vasi ve çocuğun iletişiminin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur.

Proje Koordinatörü, danışmanlık programının tüm yönlerini denetlemekten sorumludur ve aşağıda tanımlanan pozisyon sorumluluklarını yerine getirecektir:

Görevleri:

 1. Yıllık mentor ve menti seçimi, üç ayda bir etkinlik planlarının geliştirilmesi, proje tanıtım materyalleri geliştirilmesi/dağıtımı, hedeflenen organizasyonlarda varlığın sağlanması ve rehberlik seçim planının oluşturulması gibi süreçleri gerçekleştirmek ve denetlemek

 2. Katılımcıların; tarama, eğitim, eşleme, destek, gözetim, tanıma ve kapatma faaliyetlerini gerçekleştirilmek ve denetlemek

 3. Okullar, eğitim merkezleri ve topluluk temelli organizasyonlar ile ilişkiler geliştirmek ve yönetmek

 4. Danışma Kurulu ili güçlü bir çalışma ilişkisi kurmak

 5. Halkla ilişkiler ve proje hizmetlerinin kalitesini arttırmayı sağlamak için araştırma ve oryantasyon sürecini organize etmek

 6. Mentor ile menti grubu etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasını yönetmek (Örneğin, bowling turları, Hafta sonu ziyaretleri, yıl sonu etkinlikleri)

 7. Program katılımcıları için tanıma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak

 8. Programın politika ve prosedür el kitabını gerektiği gibi muhafaza etmek ve güncellemek

 9. Program değerlendirme faaliyetlerini kontrol etmek

 10. Proje personeli ile iş planlarını görüşmek ve personel verimililiğini sağlamak

 11. Danışmanlık programının ve en iyi uygulamaların takibi için bölgesel ve ulusal konferanslara katılmak

 12. Gerektiğinde diğer görev ve faaliyetleri tamamlamak


Nitelikler:

 1. Psikoloji, Psikiyatri, İşletme, Çocuk Gelişimi, İşletme Yönetimi ve Eğitim ile ilgili bilgi ve becerilerine sahip olmak

 2. Danışmanlık programı politikaları ve prosedürlerine hâkim olmak

 3. Son derece güçlü örgütsel, yazılı, sözlü ve kişiler arası becerilere sahip olmak ve sorumluluk alabilmek

 4. Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerine sahip olmak

 5. Sosyo-ekonomik ve farklı kültürlerle ilgili kentsel topluluklarda çalışma tecrübesi edinmiş olmak

 6. İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak
 1. Mentorların, mentilerin ve ebeveyn/velilerin tamamı gönüllü seçim ilkelerini okumuş ve seçim planını anlamış olmalıdır.
 2. Proje koordinatörü, yıllık proje planını, proje personelinden, yönetim kurulundan ve danışma kurulundan gelen girdiler ile geliştirmeye öncülük edecektir. Proje ve kurul onayları da dahil olmak üzere, yeni yılın başlamasından bir ay önce planlama tamamlanacaktır.
 3. Program koordinatörü özel görev, rol ve sorumlulukları, detaylı faaliyet planınını ve belirli personel alım faaliyetlerini uygulamak üzere aylık zaman çizelgesini tamamlayacaktır. Bu faaliyet planı, uygulanmadan önce yönetim kurulu tarafından gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır.
 4. Program koordinatörü, yıllık faaliyet planının uygulanmasından sorumludur.
 5. Program koordinatörü, projenin takip raporunu özetleyecek ve sonuçları, başarılı eşleşmelerin sayısıyla birlikte yıl sonunda kalkınma ajansı yetkililerine iletecektir.
 6. Program koordinatörü, seçme, tanıtım ve diğer faaliyetler için İstanbul Kalkınma Ajansı ve Üsküdar Üniversitesi tarafından verilen bütçeyi uygun esas ve usullere göre harcamalar yapılmasını sağlayacaktır. Program koordinatörü harcamaların takibi ve izlenmesinden sorumludur.
 7. Proje koordinatörü izleme verilerine dayanarak proje stratejisini gerektiği gibi revize edecektir.
Seçim Politikası
Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı’nın politikalarından biri de yeni mentorlar için devam eden seçim faaliyetlerinin olmasıdır. Bu nedenle, bir yıllık istihdam planı geliştirilecek ve içinde seçim amaçları, stratejiler, yıllık bir zaman çizelgesi ve bütçe sonuçları yer alacak bu plan devam eden düzenlemelerle güncel tutulacaktır. Ayrıca ayrıntılı 12 aylık bir faaliyet planı, belirli görevleri ve faaliyetleri özetleyecektir.

Program koordinatörü, yeni mentorların alınması için sorumluluk üstlenmektedir. Proje personelleri, proje danışmanı ve proje yönetim kurulu üyeleri, program koordinatörünü bu faaliyetlerde gerektiği gibi destekleyecektir.

Sorgulama Politikası
Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı’nın bir diğer politikası da, mentorluk programına katılım ile ilgili tüm soruların bir iş günü içerisinde cevaplandırılmasını sağlamaktır.

Nihai tarama sonuçlarına bakılmaksızın, tüm potansiyel program katılımcılarına, başarılı bir halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleri sunulması sağlanacaktır. İlk temastan itibaren tarama süreci boyunca ve sonrasında aday mentor ve mentilerin çağrılarını yönlendiren program personelleri, tüm etkileşimlerde sabırlı ve saygılı olacaktır. Bu politikanın uygulanmasını sağlamak için destek personel eğitimini içeren bir sistem bulundurulacaktır.

Potansiyel katılımcıların tümünün gizliliği, ilk temas noktasından itibaren sürdürülecektir.
Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı’nın bir politikası da, mentorlar, mentiler ve ebeveynler/veliler de dahil olmak üzere tüm katılımcıların projenin başarısı için önemli olduğunu kabul etmesidir. Programda gönüllü mentorları tanımaya özellikle önem verilecektir En azından aşağıdaki tanıma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak, program koordinatörünün sorumluluğundadır:

 1. Projenin sonunda kapanış toplantısına ev sahipliği yaparak hizmet veya performans sonuçlarını paylaşmak
 2. Her üç ayda bir bültenimizde/ web sitemizde bir mentor, menti, ebeveyn/veli veya genel başarı öyküsünü sunmak
 3. Hizmet süresi için bir mentor tanıma sistemi oluşturmak
 4. Yeni mentorların dahil edilmesi ve eşleştirilmesi için oryantasyon ve eğitim oturumlarının yapılmasına yardımcı olmak.
Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı’nın politikalarından biri, başvurusu alınan her mentor ve mentinin bir tarama işlemine tabi tutulmasıdır. Bu doğrultuda tüm personel tarama prosedürlerini dikkatle izleyecektir. Mentor ve menti başvuruları için aşağıdaki tarama prosedürleri gereklidir:

Mentor Tarama İşlemleri

 1. Web sitemizde yer alan başvuru formunu tam olarak doldurulması
 2. Kişisel (mentor) anketin tamamlanması
 3. İki saatlik mentor eğitimine katılması


Menti Tarama İşlemleri

 1. Web sitemizde yer alan başvuru formunun ebeveyn/veli tarafından tam olarak doldurulması
 2. Ebeveyn / veli onayının alınması
 3. Kişisel (menti) anketin tamamlanması
 4. İki saatlik menti eğitimine katılması
Bir başvuruyu programa kabul etme kararı, mentor veya menti tarama prosedürünün tamamlanmasının ardından program personeli tarafından yapılan nihai bir değerlendirmeye dayanacaktır. Program koordinatörünün başvuranın programa kabulü için nihai onayı vardır. Programa katılımı reddedilen mentorlara, başvuru reddinin nedeninin yazılı olarak açıklanması zorunlu değildir.

Bütün mentorların uygunluk kriterlerini karşılaması beklenmektedir. Bununla birlikte, tam olarak karşılanmayan koşullar olduğunda, program koordinatörünün takdirine bağlı olarak gözden geçirilebilir ve daha sonra, tüm uygunluk şartları açıkça karşılanmadığında, yönetim direktörü ve yönetim kurulu temsilcisinin yazılı onayı ile kabul edilebilir.

Tarama sürecinin dokümantasyonu her başvuru sahibi için korunacak ve gizli dosyalara yerleştirilecektir.
Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı’nın politikalarından biri, her katılımcının belirlenen uygunluk kriterlerini karşılaması gerektiğidir. Proje personeli, programa mentor ve menti katılımı için gerekli tüm uygunluk kriterlerini biliyor olacaktır.

Eksik koşullar, program koordinatörünün takdirine bağlı olarak gözden geçirilebilir ve daha sonra, tüm uygunluk şartları açıkça karşılanmadığında, proje koordinatörü ve proje danışmanının yazılı onayıyla kabul edilebilir.

Mentor Uygunluk Koşulları:

 1. Aktif olarak öğretim üyeliği yapıyor olmak ya da akademisyen kimliği ile TÜBİTAK’ta çalışıyor olmak
 2. İstanbul’da yaşıyor olmak
 3. Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı’nın politikalarına ve prosedürlerine uymayı kabul etmek
 4. Mentisi ile 6 aylık bir çalışma taahhütünde bulunmak
 5. Mentisi ile ayda en az sekiz saat harcama taahhüdünde bulunabilmek ve buna istekli olmak
 6. Tarama prosedürünü tamamlamak
 7. Mentor eğitimlerine gerektiği gibi katılmayı kabul etmek
 8. Program koordinatörüyle düzenli olarak iletişim kurmaya ve menti ile çalışma bilgilerini göndermeye istekli olmak
 9. Çocuk tacizi veya tecavüz ile suçlanmış veya mahkûm edilmiş olmamak
 10. Aşırı veya uygun olmayan şekilde alkol veya uyuşturucu maddeler kullanmamak. Halen madde bağımlılığı tedavisinde bulunmuyor olmak.
 11. Son üç yıldan bu yana bir zihinsel rahatsızlık için tedavi altına alınmamış ya da zihinsel bir rahatsızlık için hastaneye kaldırılmamış olmak.
 12. Tarama süreci boyunca sahte bilgi beyanında bulunmuyor olmak.


Menti Uygunluk Koşulları:

 1. 12-17 yaş aralığında olmak
 2. İstanbul'da yaşıyor olmak
 3. Programa katılma arzusunu göstermek ve tüm mentorluk programı politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmek
 4. Programa katılım için ebeveynin / veli izni ve devam eden desteğini almak
 5. Programda 6 aylık bir çalışma taahhütünde bulunmak
 6. Mentoru ile ayda en az sekiz saat iletişimde bulunma taahhütünde bulunmak
 7. Mentoru ile iletişim kurmaya istekli olmak
 8. Komple tarama prosedürünü uygulamak
 9. Verilen eğitimlere gerektiği gibi katılmayı kabul etmek
 10. Program koordinatörüyle düzenli olarak iletişim kurmaya ve duyuruları takip etmeye istekli olmak.
Seçim Hedefi

15 Haziran 2017’ye kadar Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı platformuna mentorlarıyla eşleşecek İstanbul'da yaşayan 100 yeni mentinin dahil olması.

Hedef kitle

 1. İstanbul bölgesinde yaşayan, tanılanmış 12-17 yaş arasındaki özel yetenekli çocuklar
 2. Seçilen özel yetenekli çocukların aileleri
 3. Başta İstanbul Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde görev alan 5600 akademisyen olmak üzere İstanbul'daki üniversitelerde görevli tüm akademisyenler
 4. İstanbul Milli Eğitim’e bağlı görev alan tüm rehber öğretmenler


Konumlandırma Beyanı veya Temel İletişim Mesajları

“Özel yetenekli gençlerimizin hayallerine giden yolculuğuna eşlik edin.”

"Bir çocuk büyürken hayalleri yolculuğuna doğrudur. Bugün yaşadığımız bir sürü konfor, dünkü çocukların hayalleri ve ustalarıyla buluşmasıyla gerçekleşmiştir."

“Meyve olman yetmez. Bir zihinde tohum olabilirsen, yeni nesilde yeşerebilirsin!”

Tanıtıcı malzemeleri

 1. Ulusal Yetenek Ve Mentor Aği Posteri (İkili)
 2. Bilgilendirme broşürleri
 3. Bültenler
 4. Basın yayınları
 5. Genel haberler (haber bültenleri, kağıtlar ve yerel dergiler için)
 6. Genel süreçler, notlar ve broşürler ile program sunumu
 7. Web sitesi geliştirme, sosyal paylaşım platformları


Tanıtıcı etkinlikler

 1. Topluluk genelinde broşür ve poster dağıtımı (sürekli)
 2. Sonuç tablolarının yerel etkinliklerde gösterimi (mevcutsa)
 3. Bülten dağıtımı (üç ayda bir)
 4. Basın bülteninin ve başarılı süreçlerin yerel medyaya dağıtımı (üç ayda bir)
 5. Ana medya ve organizasyon liderleriyle iletişim kurma (ayda 2-3)
 6. Üniversitelere sunumu (ayda 1-2 defa)
 7. Web sitesinden (online bilgi formu) ve e-postadan (sürekli) sorulan soruların cevaplanması


İletişime Geçilmesi Hedeflenen Kurum ve Kuruluşlar

 1. BİLSEM’ler: İstanbul genelindeki BİLSEM’ler
 2. FEN, Sosyal, Sanat ağırlıklı eğitim veren liseler
 3. Üniversiteler: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi prototip olarak
 4. TÜBİTAK MAM
 5. Milli Eğitim Bakanlığı: İl Milli Eğitim Müdürülüğü ve ilgili kuruluşlar
 6. Özel Yetenekli gençlere yönelik eğitim veren kurum ve kuruluşlar (TÜZDEV vs.)